WEICONLOCK Aktivátor F

  • 30700200    |    VPE: 1
  • 4024596009984
    • Skrátenie času vytvrdzovania

:

bez DPH | s DPH
20,57 €

s DPH, + doprava

Obsah: 200 ml (10,29 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Prípravou povrchu pomocou WEICON Aktivátor F je možné dobu vytvrdnutia výrazne skrátiť. Aktivátor sa odporúča aj pre všetky pasívne povrchy, avšak v každom prípade pri nižších teplotách prostredia (pod +10°C/+50°F) a väčších šírkach medzier. Na nekovovom povrchu možno dosiahnuť vytvrdnutie len s pomocou aktivátora WEICONLOCK.
Vyhladzovací prostriedok Vyhladzovací prostriedok
Obsah 0.5 l (34,46 € / 1 l)
od 17,23 €
Contact Aktivátor Contact Aktivátor
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €
CA-Activator Spray AC CA-Activator Spray AC
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €

Nebezpečenstvo
Spray
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�
Liquid
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané