Contact Aktivátor

Contact Aktivátor

  • 12500150    |    VPE: 1
  • 4024596001469
    • Accelerates the curing time of WEICON Contact Cyanoacrylate Adhesives.
150 ml
bez DPH | s DPH
18,50 €

s DPH, + doprava

Obsah: 150 ml (12,33 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Aktivátor urýchľuje vytvrdnutie kontaktných kyanoakrylátových lepidel WEICON. Pri použití na savých podkladoch, ako napr. drevo, pena atď. a všetkých chemicky upravených povrchoch, napr. galvanizovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je asi jedna minúta. Pre nesavé povrchy zostáva Aktivátor aktívny až 12 hodín. Vďaka svojmu špeciálnemu receptu, a z toho vyplývajúceho schválenia NSF, môže CA Aktivátor a Contact Aktivátor AC prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Použitie je užitočné pre: vysoko viskózne typy WEICON Contact hrubé vrstvy lepidla savé a pórovité povrchy pasívne materiály (alkalické povrchy, ako aj pozinkované kovy) nepriaznivé podmienky prostredia (nízke teploty, príliš nízka vlhkosť <30%)
Vyhladzovací prostriedok Vyhladzovací prostriedok
Obsah 0.5 l (30,26 € / 1 l)
od 15,13 €
CA-Activator Spray AC CA-Activator Spray AC
Obsah 150 ml (12,33 € / 100 ml)
18,50 €
Contact Primer pre polyolefíny Contact Primer pre polyolefíny
Obsah 10 ml (198,60 € / 100 ml)
19,86 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané