Contact Primer pre polyolefíny

  • 12450010    |    VPE: 1
  • 4024596004798
    • Pre-treatment for bonding Polyolefines in combination with WEICON Contact Cyanoacrylates.
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
25,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 10 ml (251,00 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmienečne, bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto plastov pomocou WEICON Contact Primer sa dosiahne zmena ich povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepiteľných plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON Contact Primer možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.
Vyhladzovací prostriedok Vyhladzovací prostriedok
Obsah 0.5 l (34,46 € / 1 l)
od 17,23 €
Contact Aktivátor Contact Aktivátor
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €
CA-Activator Spray AC CA-Activator Spray AC
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pr

Naposledy prezerané