Tekutý F 1000
Tekutý F 1000
Tekutý F 1000 Painting of silicon moulds for demonstration samples

Tekutý F 1000

  • 10604000    |    VPE: 1
  • 4024596025892
    • solvent-containing
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
114,17 €

s DPH, + doprava

Obsah: 1 l

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

F 1000 je separátor na báze voskov pre epoxidové živice a polyuretány. Je zvlášť vhodný pre separáciu hladkých nenasiakavých povrchov.
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €
Vosk P 500 Vosk P 500
Obsah 150 g (24,09 € / 100 g)
od 36,14 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými

Naposledy prezerané