Separačný sprej

  • 11450400    |    VPE: 1
  • 4024596001025
    • silicone-free sliding and release agentmazivo a separátor bez silikónu
400 ml
bez DPH | s DPH
11,57 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (28,93 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Mazivo a separátor bez silikónu. Zabraňuje priľnavosti k plastom, formám, kovom a nástrojom.Separačný sprej je mazivo a separátor bez silikónu. Vysokokvalitná kombinácia účinných látok s vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch. WEICON Separačný sprej je možné používať pri spracovaní plastov, vstrekovaní, lisovaní a vákuovom tvarovaní.
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €
PTFE sprejPTFE-sprej PTFE sprejPTFE-sprej
Obsah 0.4 l (62,75 € / 1 l)
25,10 €
Odstraňovač žuvačiek Odstraňovač žuvačiek
Obsah 0.4 l (61,63 € / 1 l)
24,65 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané