Čistič S

  • 15200005    |    VPE: 1
  • 4024596005856
    • čistí a odmastňuje všetky kovy, sklo,
    • keramiku a mnoho plastov
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
83,93 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (16,79 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Čistič S odstraňuje mastnotu a nečistoty zo všetkých kovov, keramiky, skla a väčšiny plastov. Môže poškodiť povrch termoplastov, ako je PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché nátery. WEICON Čistič S sa rýchlo vyparuje bezo zvyšku. WEICON Čistič S sa používa na čistenie a odmastnenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou iných produktov WEICON, kde by mastný podklad ovplyvnil výsledok.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxi

Naposledy prezerané