Čistič bŕzd

  • 15201005    |    VPE: 1
  • 4024596005900
    • univerzálny čistič pre automobilový sektor
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
77,11 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (15,42 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Čistič bŕzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Čistič bŕzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje zvyšky olejov a tukov, alebo znečistenia. WEICON Čistič bŕzd je možné použiť na ošetrenie bŕzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).
Dielenský čistič Dielenský čistič
Obsah 5 l (21,32 € / 1 l)
106,61 €
Elektro-čistič Elektro-čistič
Obsah 5 l (27,37 € / 1 l)
136,85 €
Rýchlo-čistič Rýchlo-čistič
Obsah 5 l (23,89 € / 1 l)
od 119,45 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxi

Naposledy prezerané