Čistič povrchov

  • 15207005    |    VPE: 1
  • 4024596024833
    • na predprípravu lepených plôch
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
98,93 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (19,79 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi a tesniacimi hmotami. Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie a odmastenie stroja pri údržbe.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (23,39 € / 100 g)
od 13,33 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (26,72 € / 100 g)
15,23 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (23,39 € / 100 g)
od 13,33 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané