Elektro-čistič

  • 15212005    |    VPE: 1
  • 4024596030339
    • čistí a odmasťuje elektronické a
    • mechanické konštrukčné diely
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
136,85 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (27,37 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Elektro-čistič je špeciálne čistidlo na rýchle a účinné očistenie a odmastenie znečistených alebo skorodovaných kontaktov všetkých typov. Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektronických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy s kyslíkovou a sírovou koróziou, alebo mastné usadeniny. Znižuje úbytok napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť. Odstraňujú sa nečistoty, ktoré môžu byť príčinou bludných prúdov. WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrenie elektrotechnických, alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a rozvádzače.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané