Rýchlo-čistič

  • 15215005    |    VPE: 1
  • 4024596073015
    • čistiaci a odmasťovací prostriedok,
    • pre citlivé oblasti
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
119,45 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (23,89 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Rýchly čistič sa používa na očistenie a odmastenie povrchov, ktoré budú lepené s WEICON lepidlami a tesniacimi hmotami, prípadne utesňované, alebo majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi s obsahom kovov. Rýchly čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s materiálmi, a môže byť použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho zloženia a z toho vyplývajúcej NSF registrácie,môže tento Rýchly čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.
AL-F AL-F
Obsah 0.4 kg (61,23 € / 1 kg)
od 24,49 €
Dielenský čistič Dielenský čistič
Obsah 5 l (21,32 € / 1 l)
106,61 €
Elektro-čistič Elektro-čistič
Obsah 5 l (27,37 € / 1 l)
136,85 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané