Čistič plastov

  • 15204005    |    VPE: 1
  • 4024596021610
    • čistí a odmasťuje citlivé povrchy
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
69,80 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (13,96 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Slúži na čistenie a odmastenie citlivých povrchov ako sú plasty*, gumy, alebo práškovo lakované kovové prvky. Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané