Čistič foriem

  • 15203505    |    VPE: 1
  • 4024596024871
    • špeciálny čistič na báze aktívnych
    • organických rozpúšťadiel

:

bez DPH | s DPH
88,24 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (17,65 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele alebo hliníka.
Dielenský čistič Dielenský čistič
Obsah 5 l (17,00 € / 1 l)
85,01 €
Elektro-čistič Elektro-čistič
Obsah 5 l (21,80 € / 1 l)
109,01 €
Rýchlo-čistič Rýchlo-čistič
Obsah 5 l (18,90 € / 1 l)
od 94,49 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané