Silikón

  • 15350005    |    VPE: 1
  • 4024596006082
    • mazivo a separátor

:

bez DPH | s DPH
111,14 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (22,23 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Silikón je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov gumy a kovov. Teplotná odolnosť až do +250°C (+482°F). WEICON Silikón možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu. WEICON Silikón chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje gumové, kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namŕzaním a zlepením, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiacich a bezpečnostných pásov. WEICON Silikón vytvára dlhodobý oddeľovací povlak a zabezpečuje kvalitu povrchu. Zabraňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach, zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žľaboch a sklzoch.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
W 44 T® Multi-Spray W 44 T® Multi-Spray
Obsah 0.5 l (24,34 € / 1 l)
12,17 €
PTFE sprejPTFE-sprej PTFE sprejPTFE-sprej
Obsah 0.4 l (62,75 € / 1 l)
25,10 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané