Pneuma-Lube

  • 15260005    |    VPE: 1
  • 4024596015978
    • mazivo pre pneumatické zariadenia
    • vysoký obsah PTFE

:

bez DPH | s DPH
163,30 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (32,66 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Ako mazacia a protikorózna ochrana je tento produkt univerzálny pre riešenie problémov pri všetkých pohyblivých dieloch v pneumatických zariadeniach a príslušenstve . Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokým obsahom PTFE je tento produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje. Pneuma-Lub slúži nielen pri inštalácii, alebo údržbe pneumatických zariadení a príslušenstva, ale je možné ho použiť aj na pneumatické nástroje v prevádzke pri zaťažení. Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie aj v iných odvetviach, napr. “On-“ a “offshore“ priemyslu. Teplotná odolnosť sa pohybuje v rozmedzí od -50°C do +210°C.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
Sprej na reťaze a laná Sprej na reťaze a laná
Obsah 0.4 l (43,08 € / 1 l)
17,23 €

Nebezpečenstvo
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Naposledy prezerané