Hliník-farba*

  • 15002375    |    VPE: 1
  • 4024596026158
    • účinná
    • oteruodolná

:

bez DPH | s DPH
38,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.375 l (101,60 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Hliník-farbu je možné účinne použiť na všetky kovové povrchy. Slúži ako korózna ochrana a k optickému zvýrazneniu povrchov rôznych kovových materiálov. Hliníkové pigmenty tvoria pri kontakte s vlhkosťou na povrchu hustú a takmer nepriepustnú vrstvu oxidov. Vysoká oteruvzdornosť a dlhá životnosť vzhľadu sa docieľuje pomocou tzv. neodlučujúcich sa pigmentov. Tieto pigmenty sa po nanesení rovnomerne rozdeľujú po celom nátere. Tým je WEICON Hliník-farba po vytvrdnutí chránená proti oteru a chemickým vplyvom.
Zinok-prášková farba* Zinok-prášková farba*
Obsah 0.375 l (104,03 € / 1 l)
39,01 €
Zinok-prášková farba na opravy* Zinok-prášková farba na opravy*
Obsah 0.375 l (101,60 € / 1 l)
38,10 €
Stop hrdzi Stop hrdzi
Obsah 1 l
od 49,15 €

Pozor
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účin

Naposledy prezerané