Zinok-prášková farba*

  • 15000375    |    VPE: 1
  • 4024596000684
    • Účinná katodická protikorózna ochrana

:

bez DPH | s DPH
39,01 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.375 l (104,03 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Zinok-prášková farba je náter, ktorý aktívne chráni kovový povrch pred koróziou. WEICON Zinok-prášková farba používa sférické kovové pigmenty s vysokou čistotou a koncentráciou. Vysoký podiel zinku vo vrstve zaručuje účinnú katodickú protikoróznu ochranu. Pri poškodení povrchu reagujú molekuly zinku so vzdušnou vlhkosťou a tvoria molekuly oxidu zinku, ktoré chránia povrch materiálu pred vlhkosťou.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €

Pozor
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané