Zinok-prášková farba na opravy*

  • 15001375    |    VPE: 1
  • 4024596000691
    • Oprava pre pozinkované povrchy v
    • odtieni žiarového pozinkovania

:

bez DPH | s DPH
38,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.375 l (101,60 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Zinok-prášková farba na opravy je aktívna korózna ochrana pre všetky kovové plochy, s odtieňom podobným ako žiarové pozinkovanie. Pri aplikácii WEICON Zinok-práškovej farby na opravy sa doštičkové, šupinové pigmenty (vločky) ukladajú na podklad vo viacerých vrstvách (navzájom sa prekrývajúcich) ako tašky na streche. Tým je povrch dlhšie chránený pred vlhkosťou. Optimálna protikorózna ochrana sa docieľuje v spojení so súčasným elektrochemickým účinkom.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €

Pozor
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané