Odstraňovač etikiet

  • 15206005    |    VPE: 1
  • 4024596021641
    • rýchlo a účinne
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
74,34 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (14,87 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty. Ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), odstraňuje nálepky s adresou, alebo popisom produktu, odstraňuje popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla, napr. po diaľničných známkach.
Separačná kvapalina Separačná kvapalina
Obsah 5 l (35,03 € / 1 l)
od 175,14 €
Rozpúšťač hrdze Rozpúšťač hrdze
Obsah 5 l (11,89 € / 1 l)
od 59,47 €
Bio-ochrana pri zváraní Bio-ochrana pri zváraní
Obsah 5 l (15,62 € / 1 l)
od 78,12 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané