Separačná kvapalina

  • 15450005    |    VPE: 1
  • 4024596006181
    • mazivo a separátor bez silikónu

:

bez DPH | s DPH
175,28 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (35,06 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Vysoko kvalitná kombinácia účinných látok s vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch. WEICON Separačnú kvapalinu je možné používať pri spracovaní plastov, pri vstrekovaní, pri lisovaní a pri vákuovom tvarovaní.
Odstraňovač etikiet Odstraňovač etikiet
Obsah 5 l (14,82 € / 1 l)
od 74,10 €
Rozpúšťač hrdze Rozpúšťač hrdze
Obsah 5 l (11,84 € / 1 l)
od 59,22 €
Bio-ochrana pri zváraní Bio-ochrana pri zváraní
Obsah 5 l (15,76 € / 1 l)
od 78,80 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink

Naposledy prezerané