Vyhľadávač netesností

  • 15400005    |    VPE: 1
  • 4024596006136
    • nehorľavý
    • protikorózny
    • bezpečný
    • testované DIN-DVGW

:

WEICON Vyhľadávač netesností slúži na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na tlakových vedeniach. S plynným oxidom uhličitým (CO2), propánom, butánom, acetylénom, kyslíkom, svietiplynom alebo zemným plynom netvorí nebezpečné zlúčeniny. Možno ho použiť všade tam, kde sa spracováva stlačený vzduch, zemný plyn, alebo svietiplyn, kde sa môžu vyskytovať netesnosti vo vedeniach, fitingoch a armatúrach, resp. pre zvýšenie bezpečnosti plynovodov a tlakovzdušných bŕzd.
Naposledy prezerané