Vyhľadávač netesností-hustý

  • 15403005    |    VPE: 1
  • 4024596051969
    • na vyhľadávanie netesností na
    • tlakovom potrubí
    • testované DIN-DVGW

:

bez DPH | s DPH
89,98 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (18,00 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý, kvapalina, sa používa na bezpečné, nekomplikované a rýchle zistenie trhlín, alebo pórovitých miest na plynovodoch. Účinná látka nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N2O) a fluórovaný uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý. Je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Naposledy prezerané