Top-Lube

  • 11510400    |    VPE: 1
  • 4024596000592
    • extrémna priľnavosť
400 ml
bez DPH | s DPH
18,20 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (45,50 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Top-Lube je syntetické transparentné priľnavé mazivo pre dlhodobé mazanie vysoko namáhaných mechanických dielov všetkého druhu. WEICON Top-Lube má vynikajúce penetračné vlastnosti, je odolný proti tlaku, odpudzuje vodu a odoláva vysokým teplotám. Možno ho používať aj počas prevádzky, pri dodržaní príslušných bezpečnostných pokynov. Nenapadá nasledujúce plasty a elastoméry: PTFE, PE, PA, fluórkaučuk, b u t a d i e n k a u č u k a s i l i k ó n k a u č u k , polychloroprén. Podmienečne odolné sú: PE-LD, POM, PP a NBR. WEICON Top-Lube možno používať na ozubené kolesá, čapy, šnekové prevody, vysokorýchlostné časti strojov, kĺby, spojky, valčeky, guličkové ložiská a pružinové zostavy v mnohých odvetviach priemyslu.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané