Top-Lube-FluidTop-Lube-Fluid

  • 11512400    |    VPE: 1
  • 4024596046347
    • adhézne mazivo pre citlivé oblastipriľnavý a odolný proti tlaku
    • znižuje hluk a odpudzuje vodu
    • zabraňuje predĺženiu, treniu
    • a opotrebovaniu
400 ml
bez DPH | s DPH
21,32 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (53,30 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Top-Lube-Fluid je špeciálne adhézne m a z i v o , m á N S F r e g i s t r á c i u p r e potravinársky sektor, čo znamená, že môže byť použitý v potravinárskom, nápojovom, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Top-Lube-Fluid je vysoko priľnavý a odolný proti tlaku, s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami, znižuje hluk a odpudzuje vodu. Sprej zabraňuje predĺženiu, treniu a opotrebovaniu. Na základe špeciálnej receptúry a z toho vyplývajúcej registrácie NSF, WEICON Top-Lube- Fluid môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrane zdravia. Možno aplikovať na ozubené a šnekové kolesá, na kĺby a spojky, na valce a ložiská, na reťaze a laná, pružiny, ako aj v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.Top-Lube-Fluid is a special adhesive lubricant and has an NSF registration for the foodstuffs sector, meaning that it can be used in the foods and beverages industry and in the pharmaceuticals and cosmetics industries.

Top-Lube-Fluid is particularly adherent and pressure-resistant, with excellent penetration properties, and is also noisedamping and water-repellent. The spray prevents elongation, friction and wear.

Due to its special formula and the resulting NSF registration, WEICON Top-Lube-Fluid can contribute towards the improvement of workplace safety and health protection.

The spray can be used on toothed wheels and worm gears, on joints and couplings, on rollers and bearings, on chains and wire cables or on spring assemblies as well as in numerous industrial fields.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Sprej na reťaze a laná Sprej na reťaze a laná
Obsah 0.4 l (43,08 € / 1 l)
17,23 €
W 44 T® Multi-Spray W 44 T® Multi-Spray
Obsah 0.5 l (24,34 € / 1 l)
12,17 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané