Montážny čistič

  • 11201500    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • špeciálne vyvinutý čistič s
    • vysokým bodom vzplanutia
    • (> +60°C účinné látky)
500 ml
WEICON Montážny čistič je špeciálne vyvinutý čistič s vysokým bodom vzplanutia pri teplote (> + 60°C účinnej látky) a s dlhou dobou pôsobenia na odstránenie hrubého znečistenia olejom, tukom, alebo živicou. Montážny čistič svojím vysokým bodom vzplanutia zodpovedá staršej klasifikácii VbF AIII a spĺňa odporúčania odborov pre bezpečnosť práce. WEICON Montážny čistič neobsahuje acetón, bután, etylacetát atď. Montážny čistič čistí rýchlo a dôkladne montážne a konštrukčné diely, agregáty a nástroje všetkých typov, odstraňuje olej, tuky a nečistoty atď., zo všetkých kovov, čistí brzdy, spojky, časti motorov atď. v oblasti automobilového priemyslu. Použiteľný v mnohých oblastiach.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané