Čistič foriem

  • 11203550    |    VPE: 1
  • 4024596021597
    • čistič na báze aktívnych
    • organických rozpúšťadiel
500 ml
bez DPH | s DPH
13,74 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (27,48 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele, alebo hliníka.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (19,04 € / 1 l)
9,52 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (16,54 € / 1 l)
8,27 €
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (22,95 € / 1 l)
9,18 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané