Čistič plastov

  • 11204500    |    VPE: 1
  • 4024596004293
    • čistí a odmasťuje citlivé povrchy
500 ml
bez DPH | s DPH
9,77 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (19,54 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje, odparuje sa bezo zvyšku. WEICON Čistič plastov slúži na očistenie a odmastenie citlivých povrchov plastov, gumy alebo práškovo lakovaných kovových dielov. Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (19,04 € / 1 l)
9,52 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (16,54 € / 1 l)
8,27 €
Separátor od foriemSeparačný sprej Separátor od foriemSeparačný sprej
Obsah 0.4 l (22,95 € / 1 l)
9,18 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané