Čistič horákov

  • 11205500    |    VPE: 1
  • 4024596011895
    • špeciálne pre odstránenie oleja,
    • sadzí a znečistenia z horákov
500 ml
bez DPH | s DPH
11,57 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (23,14 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič horákov je špeciálny čistič pre odstraňovanie tukov, olejov, sadzí a ďalších nečistôt z horákov. WEICON Čistič horákov sa odparuje bezo zvyšku. WEICON Čistič horákov možno použiť na tryskách, čeľustiach, na rotoroch dúchadiel a ventilátorov, na zapaľovacích elektródach atď.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (21,02 € / 1 l)
10,51 €
Priemyselný čističPriemyselný čistič Priemyselný čističPriemyselný čistič
Obsah 0.5 l (23,74 € / 1 l)
11,87 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané