Čistič povrchov

  • 11207400    |    VPE: 1
  • 4024596023720
    • pre prípravu lepených plôch

:

bez DPH | s DPH
16,19 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (40,48 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov pre lepenie alebo utesnenie pomocou WEICON lepidiel alebo tesniacich hmôt. WEICON Čistič povrchov možno používať na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšinu plastov. Odparuje sa bezo zvyšku. Čistič povrchov možno používať napríklad na čistenie a odmastenie častí strojov počas údržby.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané