Citrusový čistič

  • 11217400    |    VPE: 1
  • 4024596031367
    • univerzálny čistič na báze
    • extraktov citrusovej kôry
400 ml
bez DPH | s DPH
14,02 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (35,05 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistič na báze extraktov citrusovej kôry. Čistí stroje a zariadenia, jemnú mechaniku a presné mechanizmy v priemysle, aj v remeselnej výrobe. Citrusový čistič ľahko odstraňuje znečistenie olejom, tukom, živicou, dechtom, mazivami a zvyškami, alebo oterom gumy. WEICON Citrusový čistič možno použiť aj na znečistenie (prepisovacou) ceruzkou alebo popisovačom. WEICON Citrusový čistič čistí rôzne povrchy, ako sú kovy, plasty, sklo, keramiku, alebo lakované a potiahnuté plochy*. Je univerzálne použiteľný a možno ho použiť napr. v priemysle, pri remeselnej výrobe, pri výrobe okien, vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, v stavebných firmách a v domácnostiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (23,39 € / 100 g)
od 13,33 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (26,72 € / 100 g)
15,23 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (23,39 € / 100 g)
od 13,33 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť o

Naposledy prezerané