Rýchlo-čistič

 • 11212500    |    VPE: 1
 • 4024596046354
  • čistiaci a odmasťovací
  • prostriedok pre citlivé oblastipH-neutrálne a materiálovo kompatibilné
  • môže byť použitý na rozdielnych
  • materiáloch, ako sú kovy, sklo,
  • keramika, väčšina gúm a plastov
  • môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti
  • práce a ochrany zdravia
500 ml
bez DPH | s DPH
14,89 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (29,78 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

R ýchlo-čistič má NSF certifikát pre potravinársku oblasť, môže byť použitý ako čistiaci a odmasťovací prostriedok na odstraňovanie znečistenia po údržbe a pre odstránenie lepidiel v potravinárskom a nápojovom priemysle a vo farmaceutickom a chemickom priemysle. Rýchlo-čistič sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré sú lepené,alebo utesnené WEICON lepidlami a tmelmi, alebo ktoré majú povrch ošetrený WEICON sprejmi s kovovým pigmentom. Rýchlo-čistič je pH-neutrálny, materiálovo kompatibilný a môže byť použitý na rozdielnych materiáloch ako sú kovy, sklo, keramika, väčšina gúm a plasty. Vzhľadom na svoje špeciálne zloženie a následnej registrácii NSF môže Rýchločistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia.The Fast Cleaner has an NSF registration for the foodstuffs sector and can therefore be used as a cleaner and degreasing agent for the removal of contamination generated within the scope of maintenance work and for the removal of non-cured adhesive residues in the foodstuffs industry, in the foods and beverages industry and in the pharmaceuticals and chemical industries.

Fast Cleaner is used to clean and degrease surfaces which are bonded or sealed using WEICON adhesives and sealants, or which should be coated using WEICON metal sprays.

Fast Cleaner is pH-neutral and materialcompatible, and can be used on many different materials such as metals, glass, ceramics and most rubbers and plastics.

Due to its special formula and the resulting NSF registration, the Fast Cleaner can contribute towards improvements in occupational safety and health protection.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (21,02 € / 1 l)
10,51 €
W 44 T® Multi-Spray W 44 T® Multi-Spray
Obsah 0.5 l (24,34 € / 1 l)
12,17 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Naposledy prezerané