Priemyselný čističPriemyselný čistič

  • 11215500    |    VPE: 1
  • 4024596061180
    • Vysoko výkonný špeciálny čistiaci
    • prostriedok s vysokou výdatnosťousilný výkon
    • 95 % obsah
    • účinnej látky
500 ml
bez DPH | s DPH
11,87 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (23,74 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Priemyselný čistič je univerzálne použiteľný. Čistí, odmasťuje a odparuje sa úplne bez zvyškov. Čistič odstraňuje mastnotu, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky. Sprej čistí rýchlo a bez námahy veľa povrchov, ako sú kovy, sklo a početné plasty. Priemyselný čistič sa dá použiť v mnohých rôznych oblastiach. Je vhodný aj na citlivé povrchy, ako sú plasty, gumové materiály, alebo kovové diely s práškovým nástrekom. Čistič sa prevádzkuje s vysoko stlačeným hnacím plynom. Výsledkom je veľmi vysoký obsah aktívnej zložky 95 %. To znamená, že čistič je veľmi ekonomický a plechovku je možné použiť na podstatne vyšší počet aplikácií.WEICON Industrial Cleaner is suitable for universal use. It cleans, degreases and evaporates without leaving any residues. The cleaner removes grease, oil, soot and other soilings and residues. It cleans many surfaces fast and easily, such as metals, glass and many plastics.

Industrial Cleaner can be used in many different areas. It is even suitable for sensitive surfaces, such as plastics, rubber materials or powder-coated metal pieces.

The cleaner operates with a highly compressed propellant. Therefore, it has a very high active ingredient content of 95 %. This means that the cleaner is very economical, so one container covers a significantly higher number of applications.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (21,02 € / 1 l)
10,51 €
Čistič obrazoviek Čistič obrazoviek
Obsah 200 ml (5,03 € / 100 ml)
10,06 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné

Naposledy prezerané