Čistič S

  • 11202500    |    VPE: 1
  • 4024596000394
    • čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
    • keramiku a mnohé plasty
500 ml
bez DPH | s DPH
12,02 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (24,04 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič S sprej čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Špeciálny ventil umožňuje aj prácu hore dnom. Čistič S možno použiť na všetky kovy, sklo a keramiku, na väčšinu plastov, termolastov, PVC, PMMA, polystyrénov atď. WEICON Čistič S možno používať na očistenie a odmastenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou ďalších produktov WEICON, kedy by mastný podklad mohol ovplyvniť výsledok.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné

Naposledy prezerané