Čistič bŕzd

  • 11203500    |    VPE: 1
  • 4024596000547
    • multifunkčný čistič, najmä pre
    • automobilový priemysel
500 ml
bez DPH | s DPH
8,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (17,52 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Čistič bŕzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí a odmasťuje, odparuje sa bezo zvyšku. WEICON Čistič bŕzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje oleje, tuky a ich zvyšky. WEICON Čistič bŕzd je možné použiť na ošetrenie bŕzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (20,04 € / 1 l)
10,02 €
Priemyselný čističPriemyselný čistič Priemyselný čističPriemyselný čistič
Obsah 0.5 l (19,78 € / 1 l)
9,89 €
Čistič obrazoviek Čistič obrazoviek
Obsah 200 ml (4,19 € / 100 ml)
8,38 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané