Lepidlo v spreji

  • 11800500    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • univerzálne použiteľné
500 ml
bez DPH | s DPH
18,00 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (36,00 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Lepidlo v spreji je univerzálne lepidlo na vzájomné spájanie ľahkých materiálov. Lepidlo v spreji je vhodné pre lepenie mnohých materiálov ako je papier, kartón, lepenka, drevo, mäkká pena, guma a penová guma, plastové fólie (okrem PVC a polyetylénu) a je najmä vhodné pre lepenie tvrdej peny (napr. polystyrén).
Lepidlo v spreji - odlepiteľné Lepidlo v spreji - odlepiteľné
Obsah 0.5 l (36,00 € / 1 l)
18,00 €
Lepidlo v spreji - extra silné Lepidlo v spreji - extra silné
Obsah 0.5 l (37,20 € / 1 l)
18,60 €
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (107,37 € / 100 g)
32,21 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané