Lepidlo v spreji - extra silné

  • 11801500    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • špeciálny typ pre pevné a
    • na trvalo lepené spoje
500 ml
Lepidlo v spreji - extra silné je špeciálny typ pre pevné a trvalé, lepené spoje nerovných a drsných plôch. Dávkovanie možno plynule regulovať špeciálnym ventilom. WEICON Lepidlo v spreji - extra silné možno použiť na lepenie filzu, fólie PVC, umelej kože, kobercov, plastov, lepenky, penové a machové gumy, izolačných materiálov, mäkkej peny, vinylu, kože, gumy, kovov a dreva. Je vhodné tiež pre veľkoplošné spoje.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané