Lepidlo v spreji - extra silné

  • 11801500    |    VPE: 1
  • 4024596023829
    • špeciálny typ pre pevné a
    • na trvalo lepené spoje
500 ml
bez DPH | s DPH
18,60 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (37,20 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Lepidlo v spreji - extra silné je špeciálny typ pre pevné a trvalé, lepené spoje nerovných a drsných plôch. Dávkovanie možno plynule regulovať špeciálnym ventilom. WEICON Lepidlo v spreji - extra silné možno použiť na lepenie filzu, fólie PVC, umelej kože, kobercov, plastov, lepenky, penové a machové gumy, izolačných materiálov, mäkkej peny, vinylu, kože, gumy, kovov a dreva. Je vhodné tiež pre veľkoplošné spoje.
Lepidlo v spreji Lepidlo v spreji
Obsah 0.5 l (36,00 € / 1 l)
18,00 €
Lepidlo v spreji - odlepiteľné Lepidlo v spreji - odlepiteľné
Obsah 0.5 l (36,00 € / 1 l)
18,00 €
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (107,37 € / 100 g)
32,21 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané