Silikónový sprejSilikón-sprej

  • 11350400    |    VPE: 1
  • 4024596000578
    • sliding and release agentmazivo a separátor
400 ml
bez DPH | s DPH
16,19 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (40,48 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Silikónový sprej je mazivo, separátor a prostriedok pre ochranu a ošetrovánie plastov, gumy a kovov.WEICON Silikón-sprej je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov, gumy a kovov. WEICON Silikón-sprej vytvára odolný separujúci povlak, zabezpečuje kvalitu povrchu. Silikónsprej zabraňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach, zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žľaboch a sklzoch, chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namŕzaním a zliepaním, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiacich roliek a bezpečnostných pásov.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané