Anti-Seize High-Tech montážny sprejAnti-Seize High-Tech

 • 27050400    |    VPE: 1
 • null
  • bez obsahu kovovbiela montážna pasta, odolná
  • vysokým teplotám
  • bez obsahu
  • kovov
  • NSF H1 schválené
400 ml
bez DPH | s DPH
36,44 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (91,10 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Anti Seize ‘High-Tech‘ je odolná proti vysokým teplotám, má mimoriadne dobrý separačný účinok, neobsahuje kovy a je certifikovaná podľa NSF. Anti-Seize High-Tech je vhodná najmä tam, kde pasty s obsahom kovov môžu vyvolať elektrolytické reakcie, alebo kde z optických či zdravotných dôvodov nemôžu používať produkty s obsahom niklu, alebo iných kovov.Anti Seize „High-Tech“ Assembly Spray is high temperature resistant, has excellent separating characteristics, is metal-free, neutral to materials and has an NSF approval.

Anti-Seize „High-Tech“ is particularly suitable when metal-containing pastes can cause electrolytic reactions, and when nickelcontaining products should or may not be used due to health reasons and when dark metal-containing products should or may not be used for optical reasons. The product can be used in many industrial applications.

WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (61,98 € / 1 l)
24,79 €
Lak na zaistenie skrutiek Lak na zaistenie skrutiek
Obsah 30 g (79,17 € / 100 g)
23,75 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané