Anti-Seize montážny sprej

  • 27000400    |    VPE: 1
  • 4024596000912
    • dlhodobá ochrana proti korózii,
    • zadreniu a opotrebovaniu

:

bez DPH | s DPH
23,18 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (57,95 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Anti-Seize v spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok. WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach. WEICON Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vydrením materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami (“studený zvar“).
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (113,82 € / 1 kg)
341,46 €
Medená pasta sprej Medená pasta sprej
Obsah 0.4 l (51,35 € / 1 l)
20,54 €
Medená pasta Medená pasta
Obsah 0.45 kg (58,80 € / 1 kg)
26,46 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané