Medená pasta sprej

Medená pasta sprej

  • 27200400    |    VPE: 1
  • null
    • ochranný, separačný a mazací
    • prostriedok pre vysoko namáhané
    • diely pri vysokých teplotách
400 ml
bez DPH | s DPH
20,54 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (51,35 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Medená pasta sprej je ochranný, separačný a mazací prostriedok, odolný proti vysokým teplotám, odolávajúci korózii, s vysokou priľnavosťou, bez obsahu niklu, olova a síry. WEICON Medená pasta sprej sa používa ako montážne mazivo pre skrutkové spoje a klzné plochy všetkých druhov. Na nasadzovacích nástrojoch, na klzných púzdrach, skrutkách, alebo na bajonetových závitoch, vytvára účinnú mazaciu a separačnú vrstvu, ktorá chráni funkčné plochy pred koróziou. Môže prispievať k obmedzeniu vibrácií brzdových kolíkov a tyčí, brzdových valčekov a čapov, svoriek na póloch akumulátorov automobilov, aj na ostatných elektrických súčiastkach, skrutiek kolies, alebo klzných puzdier elektrických, vzduchových a hydraulických kladív.
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (97,04 € / 1 kg)
48,52 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (113,82 € / 1 kg)
341,46 €
Zinok-prášková farba* Zinok-prášková farba*
Obsah 0.375 l (86,69 € / 1 l)
32,51 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané