Zinkový sprej „špeciál svetlý“
Zinkový sprej „špeciál svetlý“ Reparatur von Beschädigungen und Fehlstellen nach dem Prozess der Feuerverzinkung

Zinkový sprej „špeciál svetlý“

 • 11001400    |    VPE: 1
 • 4,02E+12
  • dlhodobá katódová protikorózna
  • ochrana
  • prelakovateľný
  • v
  • podobnom farebnomodtieni ako
  • čerstvé žiarové pozinkovanie
400 ml
bez DPH | s DPH
22,08 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (55,20 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Z i n k o v ý s p r e j “ š p e c i á l s v e t l ý “ j e certifikovaný u TÜV. Kovovým povrchom zaisťuje dlhodobú katódovú protikoróznu ochranu v odtieni podobnému ako žiarové pozinkovanie. Vytvára rýchloschnúcu a pevne priľnavú ochrannú vrstvu z mikroskopických z i n k o v ý c h v l o č i e k . Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Zinkový sprej “špeciál svetlý“ možno použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznu ochranu, na náter zvarených spojov a vŕtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým

Naposledy prezerané