Chróm-striebro-sprej

  • 11103400    |    VPE: 1
  • 4024596002008
    • striebrolesklý povrch na báze hliníka
400 ml
bez DPH | s DPH
17,54 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (43,85 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Chróm-striebro-sprej je kovový sprej v odtieni striebra. Vďaka špeciálnemu zloženiu a najvyššej čistote kovových pigmentov sa dosahuje kvalitný povrch. WEICON Chróm-striebro-sprej môžu používať pri výrobe prototypov a vzoriek, odrazových plôch svtietidiel (napr. osvetlenie priestorov), pri stavbe veľtrhov a výstav, na výrobu dekorácií a opticky výrazných dielov a v mnohých ďalších oblastiach.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�

Naposledy prezerané