Galva-sprej

  • 11005400    |    VPE: 1
  • 4024596076047
    • V odtieni ako žiarové pozinkovanie
    • test soľnou hmlou >450 h
    • DIN EN ISO 9227
400 ml
bez DPH | s DPH
15,72 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (39,30 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Galva-sprej je trvalou ochrannou vrstvou pre všetky kovové povrchy. Chráni kovy proti korózii, a rýchlo zasychá a vytvára pevne priľnavú vrstvu. Sprej je odolný proti slanej a sladkej vode a teplotám až do +300°C (+572°F). Po viac ako 450 hodinách, pri skúške soľnou hmlou podľa DIN EN 922, kovové časti ošetrené WEICON Galvasprejom n e v y k a z o v a l i ž i a d n u koróziu. Sprej možno použiť na opravy žiarovopozinkovaných dielov, ako vysoko efektívny protikorózny podklad napr. pri lakovaní karosérie, na náter zvarených a vŕtaných otvorov a spojov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (39,58 € / 1 l)
15,83 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (50,58 € / 1 l)
20,23 €
Hliník-sprej A-400 Hliník-sprej A-400
Obsah 0.4 l (44,15 € / 1 l)
17,66 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri

Naposledy prezerané