Hliník-sprej A-100

  • 11050400    |    VPE: 1
  • 4024596000455
    • vynikajúca protikorózna ochrana
    • odolný proti abrázii
400 ml
WEICON Hliník-sprej A-100 je oteruvzdorný, odolný proti mnohým riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou <> 99.5%. WEICON Hliník-sprej A-100 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznu ochranu pre všetky kovové povrchy. WEICON Hliník-sprej A-100 možno použiť v oblasti chladenia a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a skriniach strojov, na sklolaminátových dieloch karosérií, pri stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých ďalších oblastiach.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�

Naposledy prezerané