Stop hrdzi sprej

Stop hrdzi sprej

  • 11155400    |    VPE: 1
  • 4024596071646
    • zastavenie šírenia hrdze, základný
    • náter v jednom procese
400 ml
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!
bez DPH | s DPH
20,26 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (50,65 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Stop hrdzi: pre efektívnu neutralizáciu hrdze na liatine a oceli. Chráni pred koróziou a je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Stop hrdzi je na báze epoxidovej živice a tvorí organickokovový komplex železa s vrstvou hrdze. Toto spojenie je stabilizované špeciálnou epoxidovou živicou, ktorá chráni kov pred vonkajšími vplyvmi. Vytvorená čierna vrstva slúži ako základný náter a je základom pre následné, trvalé povrchové úpravy. Nástrek je nekorozívny, má výborné penetračné vlastnosti a výbornú kryciu s c h o p n o s ť . J e o d o l n ý d o + 8 0 ° C (krátkodobo < 15 min. až +160°C), má dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, taktiež aj vynikajúcu odolnosť proti rozpúšťadlám. WEICON Stop hrdzi neobsahuje ťažké kovy, minerálne kyseliny a je bez zápachu. Používa sa na všetky hrdzavé povrchy, napr. na strojoch a zariadeniach, poľnohospodárskej techniky, motorových vozidlách. Môže byť použitý aj ako ochranná a preventívna vrstva.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Sprej na reťaze a laná Sprej na reťaze a laná
Obsah 0.4 l (43,08 € / 1 l)
17,23 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť pod

Naposledy prezerané