Odstraňovač etikiet

  • 11206500    |    VPE: 1
  • 4024596021603
    • vrátane špeciálnej špachtle
500 ml
bez DPH | s DPH
17,23 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (34,46 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. WEICON Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty. WEICON Odstraňovač etikiet ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), nálepky s adresou, alebo popisom produktu, popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla napr. po diaľničných známkach.
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €
Odstraňovač žuvačiek Odstraňovač žuvačiek
Obsah 0.4 l (61,63 € / 1 l)
24,65 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané