Zváračský-ochranný sprej

  • 11700400    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • bez silikónu
400 ml
bez DPH | s DPH
9,23 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (23,08 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Zváračský-ochranný sprej je určený na čistenie a ošetrovanie zváracích trysiek, neobsahuje silikón. Súčasne chráni zváraný prvok pred účinkami rozstreku bez ovplyvnenia zvareného spoja. Zváračskýochranný sprej zabraňuje zachytávaniu rozstrekov pri zváraní na plynových tryskách a na obrobkoch, ponúka priebežnú ochranu pri zváraní a umožňuje vylúčiť čistenie obrobkov špachtľou, kefou, alebo sekáčom. Dodatočné ošetrenie obrobkov (napr. brunovanie, galvanizácia, eloxovanie, alebo lakovanie) je tak možné vykonať bez zvláštneho čistenia. Iba pri veľmi silnom názstreku spreja môže byť potrebné očistenie povrchu napr. pomocou WEICON Čističa S.
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €
Odstraňovač žuvačiek Odstraňovač žuvačiek
Obsah 0.4 l (61,63 € / 1 l)
24,65 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané