Rozpúšťač hrdze-FluidRozpúšťač hrdze-Fluid

Rozpúšťač hrdze-FluidRozpúšťač hrdze-Fluid

  • 11154400    |    VPE: 1
  • 4024596046316
    • penetračný olej pre citlivé oblastipenetruje aj do najmenších dutín
    • zabezpečuje funkčnosť mechanických
    • dielov a elektrických kontaktov
    • chráni pred koróziou a oxidáciou
400 ml
bez DPH | s DPH
11,57 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (28,93 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Rozpúšťač hrdze-Fluid je fyziologicky nezávadný a má NSF registráciu pre potravinársky sektor. To znamená, že môže byť použitý v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Rozpúšťač hrdze-Fluid uvoľňuje zhrdzavené a zoxidované skrutkové spoje, páky, kĺby a závesy, rovnako ako istiace mechanizmy na dieloch. Vďaka svojim vynikajúcim penetrujúcim vlastnostiam môže Rozpúšťač hrdze-Fluid prenikať aj do najmenších dutín. To zaistí funkciu mechanických dielov a elektrických kontaktov. Nástrek trvalo chráni proti korózii a oxidácii. Čistí a ošetruje kovové povrchy, mechanické diely a elektrické systémy. Vzhľadom na svoje špeciálne zloženie a registrácii NSF môže Rozpúšťač hrdze- Fluid prispieť k zlepšeniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia.Rust Loosener Fluid is physiologically harmless and has an NSF registration for the foodstuffs sector. This means that it can be used in the foods and beverages industry and in the pharmaceuticals and cosmetics industries.

Rust Loosener Fluid loosens rusted and oxidised screw connections, bolts, levers, joints and hinges as well as seized mechanisms on components. Due to its excellent penetrating properties, Rust Loosener Fluid can also penetrate into the smallest cavities. It secures the function of mechanical parts and electrical contacts. The spray lastingly protects against corrosion and oxidation. It cleans and cares for metal surfaces, mechanical parts and electrical systems.

Due to its special formula and the resulting NSF registration, Rust Loosener Fluid can contribute towards the improvement of workplace safety and health protection.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané