Univerzálne tesnenie-sprej

  • 11555400    |    VPE: 1
  • 4024596075095
    • Možnosť prelakovania
    • pre vnútorné
    • a vonkajšie prostredie

:

bez DPH | s DPH
16,33 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (40,83 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Univerzálne tesnenie v spreji je adhezívny, rozstrekovateľný plast na utesnenie netesností. Bol špeciálne vyvinutý na utesnenie najmenších trhlín a švíkov, v interiéri a v exteriéri. Univerzálny tesniaci sprej drží na mnohých povrchoch, ako je napr. kameň, kov, plast, drevo, laky a iné. Je možné ho pretierať farbami, je nepremokavý, odolný proti vplyvom počasia a UV žiareniu. Chráni kovy pred koróziou a je bez bitúmenu a silikónu.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné

Naposledy prezerané