Detekcia trhlín - Penetrant

  • 11690500    |    VPE: 1
  • 4024596071660
    • Penetrant for the non-destructive material testing by way of colour penetration process
500 ml
bez DPH | s DPH
25,70 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (51,40 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Červené difúzne činidlo s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami pre nedeštruktívne testovanie materiálov – dá sa rozpustiť rozpúšťadlom. Vhodné pre kov, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
Tuk-biely sprej Tuk-biely sprej
Obsah 0.4 l (39,30 € / 1 l)
15,72 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�

Naposledy prezerané